Inovācija

Atbalsts pētniecības rezultātu komercializācijai

Projektu iesniegumu pieņemšana no 18.04.2017 līdz 12.05.2017

 

 

Inovāciju “vaučeru” atbalsta pakalpojumi

Projektu pieņemšana no 06.02.2017

 

 

Atbalsts nodarbināto apmācībām

Projektos iespējams piedalīties, kamēr pieejams finansējums (ne ilgāk par 31.12.2018)

 

 

Atbalsts IKT un netehnoloģiskām apmācībām, kā arī apmācībām, lai sekmētu investoru piesaisti 

Projektos iespējams piedalīties līdz brīdim, kamēr pieejams finansējums (ne ilgāk par 31.12.2020)

Lapas informācija atjaunota:    24-04-2017