Inovācija

Atbalsts pētniecības rezultātu komercializācijai
Notiek pirmajā projektu iesniegumu atlases kārtā iesniegto projektu vērtēšana.

 

Atbalsts Inovāciju “vaučeru” pakalpojumiem
Projektus iespējams iesniegt sākot ar 06.02.2017.

 

Atbalsts nodarbināto apmācībām
Projektos iespējams piedalīties, kamēr pieejams finansējums (ne ilgāk par 31.12.2018)

 

 

Atbalsts IKT un netehnoloģiskām apmācībām, kā arī apmācībām, lai sekmētu investoru piesaisti 
Projektos iespējams piedalīties līdz brīdim, kamēr pieejams finansējums (ne ilgāk par 31.12.2020)

 

Atbalsts kompetences centriem
Komersantiem iespējams interesēties par atbalsta saņemšanu kompetences centros, bet ne vēlāk kā līdz 31.12.2018.

 

Atbalsts jaunu produktu ieviešanai ražošanā
Projektu iesniegšana līdz 2018.gada 12.aprīlim!

Lapas informācija atjaunota:    09-04-2018