Enerģētika un energoefektivitāte

Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās
19.09.2016. – 31.12.2018.

 

Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu daudzdzīvokļu ēkās 

 

Veicināt efektīvu energoresursu izmantošanu, enerģijas patēriņa samazināšanu un pāreju uz AER apstrādes rūpniecības nozarē

13.12.2016.-31.05.2017.

 

Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē
18.04.2017 - 17.07.2017

Lapas informācija atjaunota:    20-04-2017