Ekonomiskā situācija

 

Jūnijā samazinājās gan eksporta, gan importa vērtība

 

Šī gada jūnijā gada griezumā preču eksporta vērtība faktiskajās cenās samazinājās par 8,2%. Būtisko eksporta kritumu jūnijā noteica mehānismu eksporta samazinājums uz ASV, kas veidoja gandrīz pusi no visa eksporta samazinājuma. Savukārt preču imports saruka vēl straujāk – par 11,9%.

Lasīt vairāk...

 

Augusts 2019

Latvijas ārējā tirdzniecība
milj. eiro un procentos

* % no kopējā tirdzniecības apgrozījuma

Jūlijā vērojamas mēnesim raksturīgas cenu pārmaiņas

 

2019.gada jūlijā, salīdzinot ar jūniju, patēriņa cenu līmenis samazinājās par 1%. Precēm tas samazinājās par 1,5%, bet pakalpojumiem pieauga par 0,3 procentiem.

Lasīt vairāk...

 

Augusts 2019

Patēriņa cenu pārmaiņas
procentos

Jūnijā apstrādes rūpniecības apjomi samazinājās par 4,5%

 

Apstrādes rūpniecības izlaides apjomi 2019.gada jūnijā pēc neizlīdzinātiem bija par 4,5% mazāki nekā pirms gada. Savukārt, pēc kalendāri izlīdzinātajiem datiem apstrādes rūpniecībā gada griezumā bija izaugsme par 0,8%. Pusgadā kopumā apstrādes rūpniecības ražošanas apjomi bija par 2,4% lielāki nekā pirms gada (pēc neizlīdzinātiem datiem).

Lasīt vairāk...

 

Augusts 2019

Apstrādes rūpniecības produkcijas apjomi

sezonāli neizlīdzināti dati,
izmaiņas % pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu

Ekonomikas izaugsme 2.ceturksnī sasniedza 2,1%

 

Saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes publicēto IKP ātro novērtējumu šogad 2.ceturksnī IKP ir palielinājies par 2,1%, salīdzinot ar 2018.gada 2.ceturksni (pēc sezonāli neizlīdzinātiem datiem). Savukārt, izslēdzot sezonāla rakstura svārstības, šī gada 2.ceturknī IKP bija par 3% lielāks nekā pirms gada.

Lasīt vairāk...

 

Jūlijs 2019

IKP dinamika

izmaiņas % pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu

Latvijas darba tirgus ir tuvu savam potenciālam, nepieciešams mazināt darba tirgus reģionālas disproporcijas un prasmju neatbilstības

 

2019.gada 1.ceturksnī nodarbināto skaits pieauga par 0,6% jeb 5,6 tūkstošiem, salīdzinot ar 2018. gada atbilstošo periodu. Gada 1.ceturksnī nodarbināto skaits sasniedza 903,6 tūkstošus jeb 64,4% no iedzīvotājiem vecumā no 15-74 gadiem. Gada griezumā nodarbinātības līmenis palielinājies par 0,9 procentpunktiem.

Lasīt vairāk...

 

Maijs 2019

Nodarbinātība un bezdarbs

Lapas informācija atjaunota:    21-08-2019