Latvijas prezidentūra ES Padomē

Katra Eiropas Savienības (ES) dalībvalsts rotācijas kārtībā uz sešiem mēnešiem kļūst par prezidējošo valsti un vada ES Padomes darbu. ES Padome ir būtisks lēmumu pieņēmējs, kas kopā ar Eiropas Parlamentu (EP) pieņem tiesību aktus un koordinē politikas jomas ES līmenī. Prezidentūra ir iespēja katrai ES dalībvalstij neatkarīgi no tās lieluma vai iestāšanās laika veidot ES dienaskārtību. Prezidējošā valsts vada visa līmeņa Padomes sanāksmes, virza darbu ES likumdošanas jomā un veicina valstu sadarbību, tādējādi nodrošinot ES darba nepārtrauktību un kopējo mērķu sasniegšanu. 

 

No 2015. gada 1. janvāra līdz 2015. gada 30. jūnijam pirmo reizi vēsturē ES Padomes prezidējošās valsts pienākumus pildīja Latvija. Vairāk par Latvijas paveikto savas prezidentūras laikā lasiet šeit.

 

Lapas informācija atjaunota:    06-11-2017