Iesaisties ES likumdošanas procesā

Izsaki viedokli par esošiem un topošiem ES tiesību aktiem  

 

Ekonomikas ministrija informē, ka Eiropas Komisija ir izstrādājusi jaunu interneta vietni, kurā ikviens Eiropas Savienības iedzīvotājs, uzņēmējs, to pārstāvošā apvienība vai publiskās pārvaldes institūcija vienuviet var izteikt viedokli, komentārus vai ieteikumus par to, kā mazināt regulatīvo un administratīvo slogu, ko rada vai varētu radīt Eiropas Savienības tiesību akti. Tāpat jaunajā interneta vietnē ir izveidota iespēja sekot līdzi katras iniciatīvas attīstībai (piemēram, Latvijas iesniegtai iniciatīvai) un izmaiņām, kuras ieviestas likumdošanas procedūras gaitā.

 

Vietne ir izveidota Eiropas Komisijas Normatīvās atbilstības un izpildes (REFIT) programmas ietvaros, apvienojot atsevišķas jau pastāvošas informācijas un viedokļu apmaiņas vietnes, nolūkā atvieglot un sekmēt sabiedrības līdzdalību lēmumu pieņemšanā.

 

Komisijas Labāka regulējuma programmas ietvaros šobrīd ikvienam ir vairāk iespēju iesaistīties Eiropas Savienības likumdošanas procesā. 

 

Lapas informācija atjaunota:    29-06-2017