Labāka ES regulējuma izstrāde

Labāks regulējums ir viena no Eiropas Savienības prioritātēm, lai izstrādātu ES politiku un tiesību aktus, tā, lai tie sasniegtu savus mērķus, kā arī būtu kvalitatīvi un saprotami. Šajā procesā politikas pasākumi tiek izstrādāti un novērtēti, pamatojoties ieinteresēto personu sniegto viedokli.

 

Lai nodrošinātu ES darbības efektivitāti, tiek vērtēta politikas iniciatīvu, to tiesību aktu un tiesību normu paredzamā un faktiskā ietekme katrā politikas cikla posmā - plānošana, īstenošana, kontrole un pārskatīšana.

 

Ekonomikas ministrija aicina iedzīvotāju, uzņēmējus, to pārstāvošās apvienības un publiskās pārvaldes institūcijas iesaistīties labāka ES regulējuma īstenošanā, sniedzot viedokli, komentārus vai ieteikumus jauniem uzlabojumiem par jau pieņemtiem tiesīu aktiem vai vēl izstrādes procesā esošiem tiesību aktu projektiem. 

Lapas informācija atjaunota:    14-01-2020