Eiropas Savienība

Līdz ar pievienošanos Eiropas Savienībai (ES) 2004.gadā Ekonomikas ministrija nodrošina koordinētu Latvijas viedokļa formulēšanu, paušanu un aizstāvēšanu ekonomikas politikas jautājumos. Viedokļa formulēšanā tiek uzklausīti arī uzņēmēju, iedzīvotāju un sociālo partneru viedokļi.

 

Pie kā strādā pašreizējā Eiropas Komisija?

Ik gadu Eiropas Komisija pieņem rīcības plānu nākamajiem divpadsmit mēnešiem. Komisijas darba plānā tiek izskaidrots, ar kādām konkrētām darbībām plānots sasniegt ES politiskās pamatnostādnes. Eiropas Komisijas darba plānā 2020.gadam ir ietvertas nozīmīgas iniciatīvas, lai panāktu Komisijas priekšsēdētājas Urzulas von der Leienas izvirzītās politikas prioritātes - klimata pārmaiņas, digitalizācija un migrācija.

 

Ekonomikas ministrijas kompetencē ir šādas ES politikas:

kā arī šādas iniciatīvas:

 

Vai es varu ietekmēt ES regulējumu?

Labāks regulējums ir viena no Eiropas Savienības prioritātēm, lai izstrādātu ES politiku un tiesību aktus, tā, lai tie sasniegtu savus mērķus, kā arī būtu kvalitatīvi un saprotami. Šajā procesā politikas pasākumi tiek izstrādāti un novērtēti, pamatojoties ieinteresēto personu sniegto viedokli.

 

Lai nodrošinātu ES darbības efektivitāti, tiek vērtēta politikas iniciatīvu, to tiesību aktu un tiesību normu paredzamā un faktiskā ietekme katrā politikas cikla posmā - plānošana, īstenošana, kontrole un pārskatīšana.

 

Ekonomikas ministrija aicina iedzīvotāju, uzņēmējus, to pārstāvošās apvienības un publiskās pārvaldes institūcijas iesaistīties labāka ES regulējuma īstenošanā, sniedzot viedokli, komentārus vai ieteikumus jauniem uzlabojumiem par jau pieņemtiem tiesīu aktiem vai vēl izstrādes procesā esošiem tiesību aktu projektiem. 

 

Tāpat Eiropas Komisijas interneta vietnē ikviens ES iedzīvotājs, uzņēmējs, to pārstāvošā apvienība vai publiskās pārvaldes institūcija var izteikt viedokli, komentārus vai ieteikumus par to, kā mazināt regulatīvo un administratīvo slogu, ko rada vai varētu radīt kāds ES tiesību akts. Tāpat interneta vietnē ir izveidota iespēja sekot līdzi katras iniciatīvas attīstībai (piemēram, Latvijas iesniegtai iniciatīvai) un izmaiņām, kuras ieviestas likumdošanas procedūras gaitā.

 

Vietne kopš 2017.gada vidus ir izveidota Eiropas Komisijas Normatīvās atbilstības un izpildes (REFIT) programmas ietvaros, apvienojot atsevišķas jau pastāvošas informācijas un viedokļu apmaiņas vietnes, nolūkā atvieglot un sekmēt sabiedrības līdzdalību lēmumu pieņemšanā.

 

Lapas informācija atjaunota:    30-01-2020