Ētikas kodekss

Ētikas kodekss

Latvijas būvniecības nozares Ētikas kodekss ir balstīts morālo vērtību pamatprincipos, ko tā parakstītāji apņemas ievērot un veicināt savā ikdienas darbībā, tādejādi pilnveidojot būvniecības vidi un praksi Latvijā. Ētikas kodeksā noteikts, ka Latvijas būvniecības nozares pārstāvju pamatvērtības ir: godprātība, atbildība, kompetence, atklātība, cieņa un lojalitāte. Ētikas kodekss paredz, ka minētie ētikas principi tiek ievēroti attiecibās ar valsti, pasūtītāju, sadarbības partneriem, citiem būvniecības nozares pārstāvjiem un sabiedrību.

 

Latvijas būvniecības nozares Ētikas kodekss

 

Būvnieka solījums

 

Latvijas būvniecības nozares Ētikas komisija

 

Ētikas komisija izveidota ar mērķi izskatīt Latvijas būvniecības nozares Ētikas kodeksā noteikto ētikas pamatprincipu iespējamos pārkāpumus.

 

Ētikas komisija izvērtē ētikas normu pārkāpumus, kas noteikti Ētikas kodeksā, par jebkuru būvniecības nozares personu - gan juridisko, gan fizisko, neatkarīgi no tā, vai konkrēta persona ir vai nav kādas biedrības biedrs un neatkarīgi no tā, vai pievienojusies Ētikas kodeksam.

 

Latvijas Būvniecības padome ievēlēja Ētikas komisiju 2017.gada 21.septembrī šādā sastāvā:

 • Latvijas Būvuzņēmēju partnerības Goda prezidents Valdis Birkavs;
 • Rīgas Tehniskā universitātes Būvniecības inženierzinātņu fakultātes vadošais pētnieks Kaspars Bondars;
 • Latvijas siltuma,  gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienības valdes loceklis, diplomēts un sertificēts inženieris Aivars Brambis;
 • Latvijas Būvinženieru savienības Būvniecības speciālistu sertificēšanas institūcijas eksperts ar lielu pieredzi būvspeciālistu ētikas izvērtēšanā Guntis Līcītis;
 • Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes Vides zinātnes nodaļas vadītājs, profesors Oļģerts Nikodemus;
 • Biedrības „Latvijas ceļu būvētājs” satiksmes ceļu inženieris, SIA „STRABAG” valdes priekšsēdētājs Māris Paiders;
 • Latvijas Arhitektu savienības arhitekts, SIA “SARMA & NORDE Arhitekti” valdes priekšsēdētājs Visvaldis Sarma. 
 • Ētikas komisijas priekšsēdētājs ir Latvijas Universitātes izvirzītais pārstāvis Oļģerts Nikodemus.[IR1] 

 

KONTAKTI:

Inese Rostoka tālr.67013276,

e-pasts: Inese.Rostoka@em.gov.lv

 

Ņemot vērā iepriekšējo gadu Latvijas būvniecības nozares Ētikas komisijas pieredzi un to, ka praksē pamatā visi būvspeciālistu ētikas normu pārkāpumi tiek izskatīti būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības (sertificēšanas) iestādēs, Latvijas Būvniecības padome aicina jautājumos par būvniecības nozares ētikas normu pārkāpumiem, atbilstoši sertificēšanas iestāžu kompetencei, vērsties šo iestāžu izveidotajās ētikas komisijās.

 

Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības (sertificēšanas) iestādes:

 

 1. Latvijas būvinženieru savienība

https://buvinzenierusavieniba.lv

Tālrunis: 67845910; 26461816
E-pasts: lbs@blbs.lv

 

 1. Latvijas arhitektu savienība

https://www.latarh.lv/

Telefons: 26007083 ; 67221923

E-pasta adrese: lietvedis@las-sc.lv ; elina.rozulapa@latarh.lv

 

 1. Latvijas siltuma gāzes un ūdens tehnoloģiju inženieru savienība

https://www.lsgutis.lv/

Tālrunis: +371 26636264, +371 67596849 , +371 29247820

E-pasta adrese: info@lsgutis.lv

 

 

 1. Latvijas elektroenerģētiķu un energobūvnieku asociācija

https://www.bleea.lv/

Tālrunis: 67240649, 28017347, 26329795

E sc@bleea.lvsertifikacija@bleea.lv

 

 

 1. Latvijas dzelzceļnieku biedrība

http://www.ldzb.lv/

          Tālrunis: 67233622; 27868171;29146458

E-pasta adrese: zaiga.lucina@ldzb.lv; maris.riekstins@ldzb.lv

 

 1. Latvijas melioratoru biedrība

Kontakti:
Tālrunis: 29134805

E-pasts:  39.juris.kalnins@gmail.com

 

 1. Latvijas elektriķu brālība

https://www.leb.lv/

Tālrunis: +371 67845425

E-pasta adrese - lebsert@latnet.lv

 

 

 1. Latvijas jūrniecības savienība

Kontakti:
Tālrunis: 26397154; 29220405

E-pasts: Skaidra.kalnina@gmail.com

 

 

 

 

Lapas informācija atjaunota:    01-10-2020