Sabiedrības līdzdalība

Iepazīsti politikas veidošanas procesu, apzinies savas iespējas un piedalies!

 

Ekonomikas ministrija regulāru un organizētu sadarbību ar nevalstiskajām organizācijām uzsāka jau 1999. gadā, kad Ekonomikas ministrija, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera, Latvijas Darba devēju konfederācija, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība un Latvijas Pašvaldību savienība parakstīja “Vienošanos par sadarbību Tautsaimniecības padomē”.

 

Lai veidotu regulāru, efektīvu un konstruktīvu dialogu ar sabiedrību un īpaši ar uzņēmējus pārstāvošajām nevalstiskajām organizācijām, ministrija izveidojusi vairākas konsultatīvās padomes. Šobrīd ministrija izstrādātos normatīvos aktus, politikas plānošanas dokumentus, jaunās politikas iniciatīvas uzņēmējdarbības vides pilnveidošanai un citus tautsaimniecības nozaru attīstībai būtiskus jautājumus pārrunā un saskaņo ar vairāk kā 100 nevalstisko organizāciju pārstāvjiem.

 

Ekonomikas ministrijā izveidotas vairākas darba grupas, kuru darbā uzaicināti piedalīties arī nevalstisko organizāciju pārstāvji. Darba grupas tiek veidotas ar mērķi izstrādāt jaunus politikas plānošanas dokumentus, normatīvos aktus vai grozījumus tajos, lai uzlabotu uzņēmējdarbības vidi, pilnveidotu likumdošanu, kā arī rastu risinājumu aktuāliem jautājumiem.

 

Ekonomikas ministrija aicina iedzīvotājus būt aktīviem, regulāri sekot līdzi politikas veidošanas procesam un sniegt savu viedokli par izstrādātajiem normatīvajiem aktiem un citiem Jums svarīgajiem jautājumiem. Savus priekšlikumus ministrijai varat nosūtīt pa pastu (Brīvības ielā 55, Rīga, LV-1519), elektroniski (pasts@em.gov.lv) vai iesaistīties ministrijas izveidoto darba grupu un konsultatīvo padomju darbā.

 

 

Ekonomikas ministrijas līdzdarbības līgumi

 

 

_________________________________________________________________________________________________________

 

Ekonomikas ministrija 2018. gada 10. jūlijā ir noslēgusi līdzdarbības līgumu ar Latvijas Start-up uzņēmumu asociāciju par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu sabiedrības informēšanai par jaunuzņēmumu darbību un to ekosistēmas attīstību.

 

Līdzdarbības līgums

 

Jaunuzņēmumu vides komunikācija Aktivitātes un kampaņas izvērtējums

Latvijas jaunuzņēmumu ekosistēmas pētījuma komunikācija

Mārketinga un informatīvo materiālu monitorings, kampaņas izvērtējums

Pētījuma publikāciju apkopošana un kampaņas izvērtējums

Lapas informācija atjaunota:    11-08-2020