Pieņemtie lēmumi 2018

Iepirkuma numurs: EM 2018/92
Iepirkuma līguma priekšmets: Piedāvājumu sagatavošana un mārketinga kampaņa ārvalstu investīciju veicināšanai Latvijā
Paziņojums par lēmumu Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā veiktam iepirkumam
Izraksts no iepirkuma līguma EM2018/92

 

Iepirkuma numurs: EM 2018/76
Iepirkuma līguma priekšmets: Elektroenerģijas iegāde 
Atklātā konkursa ziņojuma izraksts
Izraksts no iepirkuma līguma EM2018/76

 

 

Iepirkuma numurs: EM 2018/99
Iepirkuma līguma priekšmets: Energoefektivitātes monitoringa un nodevas administrēšanas sistēmas papildinājumu izstrādes, izmaiņu pieprasījumu realizācijas un uzturēšanas pakalpojums
Paziņojums par lēmumu Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā veiktam iepirkumam
Izraksts no iepirkuma līguma EM2018/99

 

Iepirkuma numurs: EM 2018/91
Iepirkuma līguma priekšmets: Ēkas Brīvības ielā 55, Rīgā, fiziskā un tehniskā apsardze
Ziņojuma izraksts
Izraksts no iepirkuma līguma EM2018/91

 

Iepirkuma numurs: EM 2018/40
Iepirkuma līguma priekšmets: "Konsultē vispirms" principa ieviešanas novērtējuma veikšana un komunikācijas plāna izstrāde
Ziņojuma izraksts
Izraksts no iepirkuma līguma EM2018/40

 

Iepirkuma numurs: EM 2018/93
Iepirkuma līguma priekšmets: Sērijveida daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku balkonu konstrukciju mehāniskās stiprības un stabilitātes izpēte un tipveida risinājumu sagatavošana
Paziņojums par lēmumu Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā veiktam iepirkumam
Izraksts no iepirkuma līguma EM2018/93

 

Iepirkuma numurs: EM 2018/58
Iepirkuma līguma priekšmets: Latvijas jaunuzņēmumu ekosistēmas novērtēšana, pašreizējā stāvokļa identificēšana un uz tās balstītu priekšlikumu izstrāde
Paziņojums par lēmumu Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā veiktam iepirkumam
Izraksts no iepirkuma līguma EM2018/58

 

Iepirkuma numurs: EM 2018/62
Iepirkuma līguma priekšmets: Informatīvās kampaņas Latvijas uzņēmumu konkurētspējas veicināšanai īstenošana
Paziņojums par lēmumu Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā veiktam iepirkumam
Izraksts no iepirkuma līguma EM2018/62

 

Iepirkuma numurs: EM 2018/85
Iepirkuma līguma priekšmets: Ēkas Brīvības ielā 55, Rīgā, fiziskā un tehniskā apsardze
Ziņojuma izraksts

 

Iepirkuma numurs: EM 2018/59
Iepirkuma līguma priekšmets: Ēkas Brīvības ielā 55, Rīgā, fiziskā un tehniskā apsardze
Ziņojuma izraksts

 

Iepirkuma numurs: EM 2018/37
Iepirkuma līguma priekšmets: Latvijas Būvniecības nozares kvalitātes indeksa un mērījumu metodoloģijas izstrāde un aptaujas instrumenta (anketas) sagatavošana un testēšana
Paziņojums par lēmumu Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā veiktam iepirkumam
Izraksts no iepirkuma līguma EM2018/37

 

Iepirkuma numurs: EM 2018/27
Iepirkuma līguma priekšmets: Priekšlikumu izstrāde Latvijas būvnormatīvu (5.daļas) pārstrādei
Paziņojums par lēmumu Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā veiktam iepirkumam
Izraksts no iepirkuma līguma EM2018/27

 

Iepirkuma numurs: EM 2018/50
Iepirkuma līguma priekšmets: Eiropas parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 (2016.gada 27.aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti ieviešanas gatavības novērtējums
Paziņojums par lēmumu Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā veiktam iepirkumam
Izraksts no iepirkuma līguma EM2018/50

 

Iepirkuma numurs: EM 2018/41
Iepirkuma līguma priekšmets: Ekonomikas ministrijas ēkas remontdarbi Brīvības ielā 55, Rīgā, vispārīgās vienošanās ietvaros
Paziņojums par lēmumu Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā veiktam iepirkumam
Izraksts no vispārīgās vienošanās EM2018/41
Izraksts no iepirkuma līguma EM2018/41-1
Izraksts no iepirkuma līguma EM2018/41-2
Izraksts no iepirkuma līguma EM2018/41-3
Izraksts no iepirkuma līguma EM2018/41-4

 

Iepirkuma numurs: EM 2018/33
Iepirkuma līguma priekšmets: Pētījums par prognozētām izmaiņām darbaspēka un būvmateriālu izmaksās būvniecības nozarē Latvijā
Paziņojums par lēmumu Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā veiktam iepirkumam
Izraksts no iepirkuma līguma EM2018/33

 

Iepirkuma numurs: EM 2018/36
Iepirkuma līguma priekšmets: Ārvalstu delegāciju uzņemšanas Latvijā pakalpojumu nodrošināšana
Paziņojums par lēmumu Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā veiktam iepirkumam
Izraksts no iepirkuma līguma EM2018/36

 

Iepirkuma numurs: EM 2018/09
Iepirkuma līguma priekšmets: Degvielas iegāde Ekonomikas ministrijas un tās padotībā esošo iestāžu transportlīdzekļiem
Atklāta konkursa ziņojuma izraksts

 

Iepirkuma numurs: EM 2018/10
Iepirkuma līguma priekšmets: Pētījuma „Sistēmas, kuras ietvaros komersantiem, kuri ražo un realizē elektroenerģiju  obligātā iepirkuma ietvaros vai saņem garantēto maksu par uzstādīto jaudu, ilgtspējas, efektivitātes un atbilstības sabiedrības interesēm, izvērtējums un ieteikumi sistēmas tālākai attīstībai līdz 2030.gadam” veikšana
Atklāta konkursa ziņojuma izraksts

 

Iepirkuma numurs: EM 2018/04
Iepirkuma līguma priekšmets: Saimnieciska rakstura darbu veikšana Ekonomikas ministrijas ēkā  un tai pieguļošajā teritorijā
Paziņojums par lēmumu Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā veiktam iepirkumam
Izraksts no iepirkuma līguma EM2018/04


 

Lapas informācija atjaunota:    27-12-2018