Pieņemtie lēmumi 2017

Iepirkuma numurs: EM 2017/03
Iepirkuma līguma priekšmets: Vienošanās par grozījumiem Vispārīgās vienošanās Nr. EM 2017/03 par drošības rezervju pakalpojuma sniegšanu valsts (Latvijas Republikas) naftas produktu rezervju izveidei

Izraksts no vienošanās par grozījumiem 2017/03
Izraksts no vienošanās par grozījumiem 2017/03-1
Izraksts no vienošanās par grozījumiem 2017/03-2
Izraksts no vienošanās par grozījumiem 2017/03-3
Izraksts no vienošanās par grozījumiem 2017/03-4
Izraksts no vienošanās par grozījumiem 2017/03-5
Izraksts no vienošanās par grozījumiem 2017/03-6
Izraksts no vienošanās par grozījumiem 2017/03-7
Izraksts no vienošanās par grozījumiem 2017/03-8

 

Iepirkuma numurs: EM 2017/114
Iepirkuma līguma priekšmets: Ekonomikas ministrijas ēkas remontdarbi Brīvības ielā 55, Rīgā, vispārīgās vienošanās ietvaros”
Paziņojums par lēmumu Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā veiktam iepirkumam


Iepirkuma numurs: EM 2017/144
Iepirkuma līguma priekšmets: Ekonomikas ministrijas, tās padotībā esošo iestāžu un kapitālsabiedrību, kurās ministrija ir valsts kapitāla daļu turētāja, darbinieku veselības apdrošināšana
Atklāta konkursa ziņojuma izraksts
 

Iepirkuma numurs: EM 2017/142
Iepirkuma līguma priekšmets: Lēmumu, ar kuriem piešķirtas tiesības pārdot no atjaunojamiem energoresursiem saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros, pieņemšanas procesa atbilstības izvērtējums”
Atklāta konkursa ziņojuma izraksts 
Atklāta konkursa ziņojuma izraksts 

 

Iepirkuma numurs: EM 2017/131
Iepirkuma līguma priekšmets: "Ziņu aģentūras un mediju monitoringa pakalpojumi"
Paziņojums par lēmumu Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā veiktam iepirkumam 
Izraksts no iepirkuma līguma EM 2017/131

 

Iepirkuma numurs: EM 2017/126
Iepirkuma līguma priekšmets: "Ēku energoefektivitātes prasību definēšana dažādām ēku klasēm, ņemot vērā ēku dzīves cikla izmaksas" 
Paziņojums par lēmumu Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā veiktam iepirkumam
Izraksts no Iepirkuma līguma EM 2017/126

 

Iepirkuma numurs: EM 2017/77
Iepirkuma līguma priekšmets: "Metodoloģijas izstrāde principa "Konsultē vispirms" ieviešanas novērtēšanai" 
Paziņojums par lēmumu Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā veiktam iepirkumam
Izraksts no Iepirkuma līguma EM 2017/77

 

Iepirkuma numurs: EM 2017/79
Iepirkuma līguma priekšmets: "Mārketinga materiālu izstrāde un konsultāciju sniegšana investīciju piedāvājumu sagatavošanai" 
Paziņojums par lēmumu Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā veiktam iepirkumam
Izraksts no Iepirkuma līguma EM 2017/79


Iepirkuma numurs: EM 2017/59
Iepirkuma līguma priekšmets: "Elektronisko sakaru pakalpojumu (mobilie un fiksētie sakari un faksa pārraide, izmantojot internetu) nodrošināšana" 
Paziņojums par lēmumu Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā veiktam iepirkumam
Izraksts no Iepirkuma līguma EM 2017/59

Iepirkuma numurs: EM 2017/58
Iepirkuma līguma priekšmets: "Ekonomikas ministrijas ēkas Brīvības ielā 55, Rīgā telpu un piegulošās teritorijas uzkopšana"
Izraksts no Atklātā konkursa EM 2017/58 Ziņojuma

Iepirkuma numurs: EM 2017/53
Iepirkuma līguma priekšmets: "Jauna vieglā automobiļa pilna servisa noma"
Paziņojums par lēmumu Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā veiktam iepirkumam
Izraksts no Iepirkuma līguma EM 2017/53


Iepirkuma numurs: EM 2017/43
Iepirkuma līguma priekšmets: „Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas ,,Inovācijas ,,zaļās’’ ražošanas jomā’’ gala izvērtējums” (ID Nr. EM 2017/43)”
Paziņojums par lēmumu Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā veiktam iepirkumam
Izraksts no Iepirkuma līguma EM 2017/43


Iepirkuma numurs: EM 2017/50
Iepirkuma līguma priekšmets: "Jauna vieglā automobiļa pilna servisa noma"
Paziņojums par lēmumu Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā veiktam iepirkumam

Lapas informācija atjaunota:    06-11-2018