Pieņemtie lēmumi 2016

Iepirkuma numurs: EM 2016/99
Iepirkuma līguma priekšmets: "Ārvalstu delegāciju uzņemšanas Latvijā pakalpojumu nodrošināšana"
Paziņojums par lēmumu Publisko iepirkumu likuma 8.panta kārtībā veiktam iepirkumam
Izraksts no Iepirkuma līguma Nr. EM 2016/99


Iepirkuma numurs: EM 2016/110
Iepirkuma līguma priekšmets: "Mācību telpu ar aprīkojumu nodrošināšana semināram "Apmestās fasādes un logu montāža praksē"" 
Paziņojums par lēmumu Publisko iepirkumu likuma 8.panta sešpadsmitās daļas 1.punkta kārtībā veiktam iepirkumam
Izraksts no Iepirkuma līguma Nr. EM 2016/110

 

Iepirkuma numurs: EM 2016/104
Iepirkuma līguma priekšmets: "Kafijas paužu nodrošināšana Ekonomikas ministrijas organizētajam forumam Jelgavā"
Paziņojums par lēmumu Publisko iepirkumu likuma 8.panta sešpadsmitās daļas 1.punkta kārtībā veiktam iepirkumam
I
zraksts no Iepirkuma līguma Nr. EM 2016/104


Iepirkuma numurs: EM 2016/96
Iepirkuma līguma priekšmets: "Enerģētikas attīstības pamatnostādņu 2007.-2016.gadam īstenošanas ietekmes uz vidi monitoringa ziņojuma izstrāde" 
Paziņojums par lēmumu Publisko iepirkumu likuma 8.panta sešpadsmitās daļas kārtībā veiktam iepirkumam
Izraksts no Iepirkuma līguma Nr. EM 2016/96
 

Iepirkuma numurs: EM 2016/73
Iepirkuma līguma priekšmets: "Valsts energoefektivitātes rīcības plāna priekšlikumu izstrāde atbilstoši Energoefektivitātes direktīvas 2012/27/ES XIV pielikuma 2.daļas prasībām"
Paziņojums par lēmumu Publisko iepirkumu likuma 8.panta kārtībā veiktam iepirkumam
Izraksts no Iepirkuma līguma Nr. EM 2016/73

Iepirkuma numurs: EM 2016/101
Iepirkuma līguma priekšmets: "Kafijas pauzes nodrošināšana ministra pieņemšanai š.g. 28.novembrī" 
Paziņojums par lēmumu Publisko iepirkumu likuma 8.panta sešpadsmitās daļas 1.punkta kārtībā veiktam iepirkumam
Izraksts no Iepirkuma līguma Nr. EM 2016/101

 

Iepirkuma numurs: EM 2016/91
Iepirkuma līguma priekšmets: "Kafijas paužu nodrošināšana Ekonomikas ministrijas organizētajam forumam Līvānos" 
Paziņojums par lēmumu Publisko iepirkumu likuma 8.panta sešpadsmitās daļas 1.punkta kārtībā veiktam iepirkumam
 

Iepirkuma numurs: EM 2016/92
Iepirkuma līguma priekšmets: "Kafijas paužu nodrošināšana Ekonomikas ministrijas organizētajam pasākumam Kuldīgā" 
Paziņojums par lēmumu Publisko iepirkumu likuma 8.panta sešpadsmitās daļas 1.punkta kārtībā veiktam iepirkumam
Izraksts no Iepirkuma līguma Nr. EM 2016/92

Iepirkuma numurs: EM 2016/87
Iepirkuma līguma priekšmets: "Telpu, ēdināšanas, banketa servisa nodrošināšana Norvēģijas finanšu instrumenta programmas "Inovācijas "zaļās" ražošanas jomā" progresa semināra vajadzībām"
Paziņojums par lēmumu Publisko iepirkumu likuma 8.panta sešpadsmitās daļas 1.punkta kārtībā veiktam iepirkumam 
Izraksts no Iepirkuma līguma Nr. EM 2016/87

Iepirkuma numurs: EM 2016/88
Iepirkuma līguma priekšmets: "Telpu, kafijas paužu nodrošināšana e-komercijas konferences vajadzībām"
Paziņojums par lēmumu Publisko iepirkumu likuma 8.panta sešpadsmitās daļas 1.punkta kārtībā veiktam iepirkumam
Izraksts no Iepirkuma līguma Nr. EM 2016/88

Iepirkuma numurs: EM 2016/89
Iepirkuma līguma priekšmets: "Kafija paužu nodrošināšana forumam Rīgā"
Paziņojums par lēmumu Publisko iepirkumu likuma 8.panta sešpadsmitās daļas 1.punkta kārtībā veiktam iepirkumam
Izraksts no Iepirkuma līguma Nr. EM 2016/89

Iepirkuma numurs: EM 2016/79
Iepirkuma līguma priekšmets: "Kafijas paužu un telpu nodrošināšana forumam Rīgā"
Paziņojums par lēmumu Publisko iepirkumu likuma 8.panta sešpadsmitās daļas 1.punkta kārtībā veiktam iepirkumam 

 

Iepirkuma numurs: EM 2016/76
Iepirkuma līguma priekšmets: "Kafijas paužu un telpu nodrošināšanas Ekonomikas ministrijas organizētajam semināram Rīgā"
Paziņojums par lēmumu Publisko iepirkumu likuma 8.panta sešpadsmitās daļas 1.punkta kārtībā veiktam iepirkumam 
Izraksts no Iepirkuma līguma Nr. EM 2016/76

Iepirkuma numurs: EM 2016/67
Iepirkuma līguma priekšmets: "Ceļojumu aģentūru pakalpojumi Interreg Europe projekta CLUSTERS3 darba grupas pārstāvjiem" 
Paziņojums par lēmumu Publisko iepirkumu likuma 8.panta kārtībā veiktam iepirkumam
Izraksts no Iepirkuma līguma Nr. EM 2016/67

Iepirkuma numurs: EM 2016/75
Iepirkuma līguma priekšmets: "Piezīmju bloknotu un aplokšņu dizaina izstrāde, druka un piegāde"
Paziņojums par lēmumu Publisko  iepirkumu likuma 8.panta kārtībā veiktam iepirkumam
Izraksts no Iepirkuma līguma Nr. EM 2016/75

Iepirkuma numurs: EM 2016/74
Iepirkuma līguma priekšmets: "Kafijas paužu nodrošināšana Ekonomikas ministrijas organizētajiem semināriem Alūksnē, Limbažos, Cēsīs, Daugavpilī, Līvānos, Balvos" (6 daļas)
Paziņojums par lēmumu Publisko iepirkumu likuma 8.panta sešpadsmitās daļas 1.punkta kārtībā veiktam iepirkumam par 1., 2., 3. un 5.daļu
Izraksts no iepirkuma līguma Nr.EM 2016/74-2
Paziņojums par lēmumu Publisko iepirkumu likuma 8.panta sešpadsmitās daļas 1.punkta kārtībā veiktam iepirkumam par 4. un 6.daļu
Izraksts no iepirkuma līguma Nr.EM 2016/74-4
Izraksts no iepirkuma līguma Nr.EM 2016/74-6
 

 

Iepirkuma numurs: EM 2016/56
Iepirkuma līguma priekšmets: "Uzņēmumu aptauja un ziņojums par administratīvo procedūru un valsts, pašvaldību institūciju sniegto pakalpojumu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi un priekšlikumiem turpmākai rīcībai"
Paziņojums par lēmumu Publisko iepirkumu likuma 8.panta kārtībā veiktam iepirkumam
Izraksts no iepirkuma līguma Nr.EM 2016/56

Iepirkuma numurs: EM 2016/70
Iepirkuma līguma priekšmets: "Piezīmju bloknotu un aplokšņu dizaina izstrāde, druka un piegāde"
Paziņojums par lēmumu Publisko iepirkumu likuma 8.panta kārtībā veiktam iepirkumam 

Iepirkuma numurs: EM 2016/68
Iepirkuma līguma priekšmets: "Piezīmju bloknotu un aplokšņu dizaina izstrāde, druka un piegāde" 
Paziņojums par lēmumu Publisko iepirkumu likuma 8.panta kārtībā veiktam iepirkumam

Iepirkuma numurs: EM 2016/63
Iepirkuma līguma priekšmets: "Lektora pakalpojumi darba grupai Interreg Europe projekta "Klasteru politikas izmantošana RIS3 stratēģijas sekmīgai ieviešanai" atklāšanas pasākumam" 
Paziņojums par lēmumu Publisko iepirkumu likuma 8.panta sešpadsmitās daļas 1.punkta kārtībā veiktam iepirkumam 
Izraksts no Iepirkuma līguma Nr. EM 2016/63

​Iepirkuma numurs: EM 2016/65
Iepirkuma līguma priekšmets: „Telpu, ēdināšanas nodrošināšana Interreg Europe projekta "Klasteru politikas izmantošana RIS3 stratēģijas sekmīgai ieviešanai" atklāšanas pasākumam”
Paziņojums par lēmumu Publisko iepirkumu likuma 8.panta sešpadsmitās daļas 1.punkta kārtībā veiktam iepirkumam
Izraksts no Iepirkumu līguma Nr. EM 2016/65


Iepirkuma numurs: EM 2016/51
Iepirkuma līguma priekšmets: „Ekonomikas ministrijas ēkas Brīvības ielā 55, Rīgā telpu un piegulošās teritorijas uzkopšana”
Paziņojums par lēmumu Publisko iepirkumu likuma 8.panta kārtībā veiktam iepirkumam
Izraksts no Iepirkuma līguma Nr. EM 2016/51 
Izraksts no papildvienošanās Iepirkuma līgumam Nr. EM 2016/51

 

Iepirkuma numurs: EM 2016/59
Iepirkuma līguma priekšmets: "Telpu, ēdināšanas nodrošināšana Interreg Europe projekta "Klasteru politikas izmantošana RIS3 stratēģijas sekmīgai ieviešanai" atklāšanas pasākumam" 
Paziņojums par lēmumu Publisko iepirkumu likuma 8.panta sešpadsmitās daļas kārtībā veiktam iepirkumam

Iepirkuma numurs: EM 2016/54
Iepirkuma līguma priekšmets: „Finanšu pakalpojumu jomas informācijas sistēmu un programmatūras projektu ekspertīze par atbilstību uzņēmumu ienākuma nodokļa atvieglojuma par ieguldījumiem pētniecībā un attīstībā piemērošanai”
Paziņojums par lēmumu Publisko iepirkumu likuma 8.panta kārtībā veiktam iepirkumam
Izraksts no Iepirkuma līguma Nr. EM 2016/54
 

Iepirkuma numurs: EM 2016/47
Iepirkuma līguma priekšmets: „Priekšlikumu izstrāde kombinētā drošības garantijas modeļa ieviešanai Latvijā tūrisma pakalpojuma sniedzējiem”
Paziņojums par lēmumu Publisko iepirkumu likuma 8.panta kārtībā veiktam iepirkumam
Izraksts no Iepirkuma līguma Nr. EM 2016/47

 

Iepirkuma numurs: EM 2016/49
Iepirkuma līguma priekšmets: "Kafijas pauzes nodrošināšana konkursa Energoefektīvākā ēka Latvijā 2016 ietvaros"
Paziņojums par lēmumu Publisko iepirkumu likuma 8.panta sešpadsmitās daļas kārtībā veiktam iepirkumam  
Izraksts no Iepirkuma līguma Nr. EM 2016/49

Iepirkuma numurs: EM 2016/45
Iepirkuma līguma priekšmets: „Priekšlikumu izstrāde par Latvijas būvnormatīviem: LBN 221-15 “Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija”, LBN 222-15 “Ūdensapgādes būves”, LBN 223-15 “Kanalizācijas būves””
Paziņojums par lēmumu Publisko iepirkumu likuma 8.panta kārtībā veiktam iepirkumam
Izraksts no Iepirkuma līguma Nr. EM 2016/45


Iepirkuma numurs: EM 2016/43
Iepirkuma līguma priekšmets: "Kafijas pauzes nodrošināšana Ekonomikas ministrijas organizētajam semināram Rēzeknē"
Paziņojums par lēmumu Publisko iepirkumu likuma 8.panta sešpadsmitās daļas kārtībā veiktam iepirkumam


Iepirkuma numurs: EM 2016/41
Iepirkuma līguma priekšmets: "Kafijas pauzes nodrošināšana Ekonomikas ministrijas organizētajam semināram Preiļos"
Paziņojums par lēmumu Publisko iepirkumu likuma 8.panta sešpadsmitās daļas kārtībā veiktam iepirkumam


Iepirkuma numurs: EM 2016/42
Iepirkuma līguma priekšmets: "Kafijas pauzes nodrošināšanas Ekonomikas ministrijas organizētajam semināram Daugavpilī"
Paziņojums par lēmumu Publisko iepirkumu likuma 8.panta sešpadsmitās daļas kārtībā veiktam iepirkumam
Izraksts no Iepirkuma līguma Nr. EM 2016/42

Iepirkuma numurs: EM 2016/44
Iepirkuma līguma priekšmets: "Kafijas pauzes nodrošināšana Ekonomikas ministrijas organizētajam semināram Jēkabpilī"
Paziņojums par lēmumu Publisko iepirkumu likuma 8.panta sešpadsmitās daļas kārtībā veiktam iepirkumam
Izraksts no Iepirkuma līguma Nr. EM 2016/44


Iepirkuma numurs: EM 2016/40
Iepirkuma līguma priekšmets: "Kafijas pauzes nodrošināšana Ekonomikas ministrijas organizētajam semināram BAUSKĀ"
Paziņojums par lēmumu Publisko iepirkumu likuma 8.panta sešpadsmitās daļas kārtībā veiktam iepirkumam
Iepirkuma līguma Nr. EM 2016/40 izraksts

 

Iepirkuma numurs: EM 2016/39
Iepirkuma līguma priekšmets: "Kafijas pauzes nodrošināšana Ekonomikas ministrijas organizētajam semināram JELGAVĀ"
Paziņojums par lēmumu Publisko iepirkumu likuma 8.panta sešpadsmitās daļas kārtībā veiktam iepirkumam
Iepirkuma līguma Nr. EM 2016/39 izraksts

Iepirkuma numurs: EM 2016/37
Iepirkuma līguma priekšmets: "Priekšlikumu izstrāde par Latvijas būvnormatīviem: LBN 221-15 "Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija", LBN 222-15 "Ūdensapgādes ārējie tīkli un būves", LBN 223-15 "Kanalizācijas ārējie tīkli un būves""
Paziņojums par lēmumu Publisko iepirkumu likuma 8.panta procedūrai

Iepirkuma numurs: EM 2016/34
Iepirkuma līguma priekšmets: "Priekšlikumu izstrāde ēku tehnisko prasību vienotam regulējumam, vienkopus apvienojot prasības ēkām, kas noteiktas Latvijas būvnormatīvā LBN 208-15 "Publiskas būves" un Latvijas būvnormatīvā LBN 211-15 "Dzīvojamās ēkas" un citos Latvijas būvnormatīvos" 
Paziņojums par lēmumu Publisko iepirkumu likuma 8.panta procedūrai

Iepirkuma numurs: EM 2016/26
Iepirkuma līguma priekšmets: "Kafijas paužu un telpu nodrošināšana Ekonomikas ministrijas organizētajam semināram Rīgā"
Paziņojums par lēmumu Publisko iepirkumu likuma 8.sešpadsmitās daļas kārtībā veiktam iepirkumam
Izraksts no Iepirkuma līguma Nr. EM 2016/26

Iepirkuma numurs: EM 2016/15
Iepirkuma līguma priekšmets: "Pētījums par krājaizdevumu sabiedrību iesaisti juridisko personu mikro kreditēšanā"
Paziņojums par lēmumu Publisko iepirkumu likuma 8.panta kārtībā veiktam iepirkumam

Iepirkuma numurs: EM 2016/12
Iepirkuma līguma priekšmets: "Ēkas Brīvības ielā 55, Rīgā jumta attīrīšana no sniega un apledojuma, sniega izvešana" 
Paziņojums par lēmumu Publisko iepirkumu likuma 8.panta kārtībā veiktam iepirkumam
Izraksts no iepirkuma līguma Nr. EM 2016/12

Iepirkuma numurs: EM 2016/9
Iepirkuma līguma priekšmets: "Ekonomikas ministrijas informācijas un komunikāciju tehnoloģiju attīstības projektu apraksta izstrāde" 
Paziņojums par lēmumu Publisko iepirkumu likuma 8.panta kārtībā veiktam iepirkumam 

Iepirkuma numurs: EM 2016/05
Iepirkuma līguma priekšmets: "Būvniecības informācijas sistēmas un Rīgas domes Vienotās informācijas sistēmas sasaistes izstrādes darbi"
Paziņojums par lēmumu Publisko iepirkumu likuma 8.panta kārtībā veiktam iepirkumam
Izraksts no iepirkuma liguma Nr. EM 2016/05

 

Lapas informācija atjaunota:    07-07-2017