Pieņemtie lēmumi 2013

Iepirkuma numurs: EM 2013/113
Iepirkuma līguma priekšmets: "Mobilo sakaru pakalpojumu iegāde"
Paziņojums par lēmumu Publisko iepirkumu likuma 81.panta iepirkumam
Izraksts no Iepirkuma līguma EM 2013/113

 

Iepirkuma numurs: EM 2013/95

Iepirkuma līguma priekšmets: "Latvijas standarta statusā adaptētu Eiropas standartu rakstiskā tulkošana no angļu valodas uz latviešu valodu"

Paziņojums par lēmumu Publisko iepirkumu likuma 8.panta 2.pielikuma "B" daļas iepirkumam

Izraksts no Iepirkuma līguma Nr. EM 2013/95

Iepirkuma numurs: EM 2013/116
Iepirkuma līguma priekšmets: "Par avārijas situācijas novēršanu Ekonomikas ministrijas ēkas fasādei"
Paziņojums par lēmumu sarunu procedūrai saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.prim panta desmitās daļas un 63.panta pirmās daļas 3.punkta noteikumiem, lai novērstu no Pasūtītāja neatkarīgu neparedzamu avārijas (ārkārtas) situāciju
Izraksts no Iepirkuma līguma Nr. EM 2013/116

Iepirkuma numurs: EM 2013/96
Iepirkuma līguma priekšmets: "Ekonomikas ministrijas ēkas - Brīvības ielā 55, Rīgā jumta attīrīšana no sniega un apledojuma uz 2 gadiem"
Paziņojums par lēmumu Publisko iepirkumu likuma 8.panta iepirkumam
Izraksts no Iepirkuma līguma Nr. EM 2013/96

Iepirkuma numurs: EM 2013/109
Iepirkuma līguma priekšmets: "Ekonomikas ministrijas mājas lapas izstrāde, ieviešana un uzturēšana 24 mēnešus"
Paziņojums par lēmumu Publisko iepirkumu likuma 8.panta iepirkumam
Izraksts no Iepirkuma līguma Nr.EM2013/109

 

Iepirkuma numurs: EM 2013/105

Iepirkuma līguma priekšmets: "Kafijas paužu nodrošināšana Ekonomikas ministrijas rīkoto pasākumu ietvaros"
Paziņojums par lēmumu Publisko iepirkumu likuma 8.panta 2.pielikuma "B" daļas iepirkumam
Izraksts no Iepirkuma līguma Nr.EM2013/105
Izraksts no papildvienošānās Iepirkuma līgumam Nr. EM 2013/105 
Izraksts no papildvienošanās Iepirkuma līgumam Nr. EM 2013/105

 

Iepirkuma numurs: EM 2013/108
Iepirkuma līguma priekšmets: „Ziņu aģentūras BNS un ziņu aģentūras LETA pakalpojumi”
Paziņojums par lēmumu Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta desmitās daļas iepirkumam
Izraksts no Iepirkuma līguma Nr.EM2013/108 LETA
Izraksts no Iepirkuma līguma Nr.EM2013/108 BNS

 

Iepirkuma numurs: EM 2013/28/ERAF

Iepirkuma līguma priekšmets: "Būvniecības informācijas sistēmas izstrādes kvalitātes un izmēģinājuma ekspluatācijas uzraudzība, atbalsts projekta vadības grupai"
Izraksts no iepirkuma līguma Nr. EM 2013/28/ERAF
Izraksts no Papildvienošanās Nr.1 iepirkuma līgumam Nr. EM 2013/28/ERAF
Izraksts no Papildvienošanās Nr.2 iepirkuma līgumam Nr. EM 2013/28/ERAF
Izraksts no Papildvienošanās Nr.3 Iepirkuma līgumam Nr. EM 2013/28/ERAF
Izraksts no Papildvienošanās Nr.4 iepirkuma līgumam Nr. EM 2013/28/ERAF
Izraksts no Papildvienošanās Nr.5 Iepirkuma līgumam Nr. EM 2013/28/ERAF
Izraksts no Papildvienošanās Nr.6 iepirkuma līgumam Nr. EM 2013/28/ERAF
Izraksts no Papildvienošanās Nr.7 iepirkuma līgumam Nr. EM 2013/28/ERAF

 

Iepirkuma numurs: EM 2013/55

Iepirkuma līguma priekšmets„Ekonomikas ministrijas mājas lapas izstrāde, ieviešana un uzturēšana uz 24 mēnešiem”
Paziņojums par iepirkuma pārtraukšanu

 

Iepirkuma numurs: EM 2013/86
Iepirkuma līguma priekšmets: "Ekonomikas ministrijas ēkas balkonu un atsevišķu telpu remonts"
Paziņojums par lēmumu Publisko iepirkumu likuma 8.panta iepirkumam
Izraksts no Iepirkuma līguma Nr. EM 2013/86

Iepirkuma numurs: EM 2013/84
Iepirkuma līguma priekšmets„Būvniecības informācijas sistēmas lietotāju apmācības pašvaldību būvvaldēs”
Iepirkums izbeigts, jo nav iesniegts neviens piedāvājums
Lēmuma pieņemšanas datums: 10.10.2013
Kontaktpersona: 
Žanna Levina, tālrunis: 67013269, e-pasts: Zanna.Levina@em.gov.lv

 

Iepirkuma numurs: EM 2013/76

Iepirkuma priekšmets: " Apmācību programmas izstrāde un tās prezentēšana klātienē nefinanšu sabiedrībām par eiro ieviešanu saistītiem jautājumiem"
Paziņojums par lēmumu Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta iepirkumam
Izraksts no Iepirkuma līguma Nr. EM 2013/76

 

Iepirkuma numurs: EM 2013/60/ERAF
Iepirkuma priekšmets: " Būvniecības informācijas sistēmas drošības pārbaude"
Paziņojums par lēmumu Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta iepirkumam
Izraksts no Iepirkuma līguma Nr. EM 2013/60/ERAF
Izraksts no papildvienošanās Nr.1 iepirkuma līgumam Nr. EM 2013/60/ERAF
Izraksts no papildvienošanās Nr.2 iepirkuma līgumam Nr. EM 2013/60/ERAF

 

Iepirkuma numurs: EM 2013/78

Iepirkuma priekšmets: Avārijas situācijas novēršana Ekonomikas ministrijas sanitārajās telpās
Paziņojums par lēmumu Publisko iepirkuma likuma 8.panta desmitās daļas iepirkumam
Izraksts no Iepirkuma līguma Nr. EM 2013/78

 

Iepirkuma numurs: EM 2013/20
Iepirkuma priekšmets: Tulkošanas pakalpojumi Ekonomikas ministrijas un SIA "Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centrs" vajadzībām" (7 daļas)
Līgums par iepirkuma Nr. EM 2013/20 4. un 6.daļu: Izraksts no Iepirkuma līguma Nr. EM 2013/20/3
Līgums par iepirkuma Nr. EM 2013/20 1., 2. un 7.daļu: Izraksts no Iepirkuma līguma Nr. EM 2013/20/1

 

Iepirkuma numurs: EM 2013/63
Iepirkuma priekšmets: " Ēku energoefektivitātes prasību definēšana dažādām ēku klasēm, ņemot vērā ēku dzīves cikla izmaksas"
Paziņojums par lēmumu Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta iepirkumam
Izraksts no Iepirkuma līguma Nr.EM 2013/63

 

Iepirkuma numurs: Nr. EM 2013/69

Iepirkuma priekšmets: „Viena mikroautobusa iegāde Ekonomikas ministrijas vajadzībām”
Paziņojums par lēmumu Publisko iepirkumu likuma 8.panta iepirkumam
Izraksts no Iepirkuma līguma Nr. EM 2013/69

 

Iepirkuma numurs: Nr. EM 2013/45

Iepirkuma priekšmets: „Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada līdzfinansētās programmas „Inovācijas „zaļās” ražošanas jomā” iepriekš noteiktā projekta „Zaļo Tehnoloģiju inkubators” un neliela apjoma grantu shēmas ārējais izvērtējums”
Paziņojums par lēmumu Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta iepirkumam
Iepirkuma līgums Nr. EM 2013/45

 

Iepirkuma numurs: EM 2013/64

Lapas informācija atjaunota:    07-07-2017