Pakalpojumi

Ekonomikas ministrijas sniedzamo valsts pārvaldes pakalpojumu saraksts: 

 

Privatizācijas sertifikātu tirgus starpniecības sabiedrību licencēšana 

Starpniecības sabiedrības licence, kas dod tiesības nodarboties ar privatizācijas sertifikātu tirdzniecību un atvērt privatizācijas sertifikātu tirdzniecības kontu bankā.
 

Atļauju izsniegšana elektroenerģijas ražošanas jaudu palielināšanai vai jaunu ražošanas iekārtu ieviešanai

Komersants var saņemt atļauju elektroenerģijas ražošanas jaudu palielināšanai vai jaunu ražošanas iekārtu ieviešanai ar jaudu virs 11,1 kW, kā arī pagarināt izsniegtās atļaujas derīguma termiņu vai to anulēt.

 

Izcelsmes apliecinājumu izsniegšana par elektroenerģiju, kas saražota no atjaunojamiem energoresursiem vai augstas efektivitātes koģenerācijā

Elektroenerģijas ražotājs, kurš elektroenerģiju ražo no atjaunojamiem energoresursiem vai augstas efektivitātes koģenerācijā, var saņemt elektroniska formāta izcelsmes apliecinājumu, ka tā elektrostacijā saražotā un tīklā nodotā elektroenerģija ir ražota no atjaunojamiem energoresursiem vai augstas efektivitātes koģenerācijā. Elektroenerģijas ražotājs izcelsmes apliecinājumu var saņemt par laikposmu, kas ir ne mazāks par trijiem mēnešiem un ne ilgāks par kalendāra gadu. Lai saņemtu izcelsmes apliecinājumu, sniegtie dati par tīklā nodoto elektroenerģiju jāapliecina tās sistēmas operatoram, kuras elektrotīkliem stacija ir pieslēgta.

 

Operatīvā transportlīdzekļa statusa piešķiršana

Lēmums par operatīvā transportlīdzekļa atļaujas piešķiršanu vai anulēšanu.

 

Nekustamā īpašuma darījumu starpnieku reģistrācija

Persona, kura vēlas uzsākt nekustamā īpašuma darījumu starpniecības pakalpojumu sniegšanu, iesniedz Ekonomikas ministrijai iesniegumu, norādot vai pievienojot Nekustamā īpašuma darījumu starpnieku darbības likuma 7.panta pirmajā daļā minēto informāciju un dokumentus. 

 

 

EM valsts pārvaldes pakalpojumu izpildes rādītāji par 2019.gadu publicēti pakalpojumu sniegšanas un pārvaldības platformā.

 

 

Lapas informācija atjaunota:    28-10-2020