Seminārs “Laba prakse būvkonstrukciju projektēšanā" ("GOOD PRACTICE IN STRUCTURAL DESIGN")

01-11-2019

2019.gada 1.novembrī - Dr. Ing. Massimo Penasa (Itālija) seminārs

“Laba prakse būvkonstrukciju projektēšanā" ("GOOD PRACTICE IN STRUCTURAL DESIGN"), plkst. 10:00-16:30

 

 

9:00 – 10:00

Ierašanās, reģistrācija (LV)

Registration (EN)

10:00 – 11:30

Ievads.
Būvprojektēšanas stadijas:

 • būvprojektēšanas posmu atšķirības, specifika;
 • rasējumu detalizācija dažādās projektēšanas stadijās.

Introduction.
Design stages:

 • differences and specifics of various stages,
 • level of detail of structural calculations, and drawings in various design stages.

11:30 – 12:00

Kafijas pauze

Coffee break

12:00 – 12:30

Kvalitātes kontrole būvkonstrukciju projektēšanā:

 • EC-0 B pielikuma prasību ieviešana praksē,
 • “četru acu” princips,
 • būvprojekta ekspertīzes;

Quality control in structural designing:

 • implementation of requirements of EC-0 annex B in practice,
 • "four eye" principle,
 • expert examination procedures

12:30 – 13:30

 • “Četru acu” princips,
 • Būvprojekta ekspertīzes.
 • "Four eye" principle,
 • Expert examination procedures.

13:30 – 14:30

Pusdienu pauze

Lunch break

14:30 – 16:00

Atšķirīgas tradīcijas dažādās valstīs:

 • būvspeciālistu sertificēšana,
 • apdrošināšanas loma būvkonstrukciju projektēšanā,
 • būvprojekta vai būves ekspertīžu prakse.

Various traditions in various countries:

 • certification of structural designers,
 • insurance role in structural design process,
 • expertise responsibility and traditions.

16:00 – 16:30

Jautājumi un atbildes.

Question and answer session.

 

Semināra mērķis - aicināt būvspeciālistus iepazīties ar kvalitatīvu būvkonstrukciju projektēšanu, Eirokodeksa prasību pielietošanu un būvprojektu kvalitātes kontroli, lai paaugstinātu būvspeciālistu kompetenci atbilstoši nozares un kvalitātes prasību labajai praksei Eiropas Savienībā.

Semināra norises valoda: angļu valoda bez tulkojuma uz latviešu valodu.

Semināra norises vietaLatvijas Universitātes Dabas māja, Jelgavas ielā 1, Rīga, konferenču zāle Magnum. Norises vietas karti skatīt šeit.

Informāciju par nokļūšanu ar sabiedrisko transportu un stāvvietām:

Pieteikšanās semināriem līdz 28.oktobrim;

 • Lai reģistrētos dalībai semināros, lūgums aizpildīt pieteikuma anketu http://ejuz.lv/31nv. Vietu skaits ierobežots!
 • Dalība semināros ir bezmaksas. Dalībnieki var reģistrēties vienam vai visiem semināriem uzreiz.

Visi semināra dalībnieki pēc semināra saņems elektronisku apliecinājumu par dalību seminārā, kas derīgs profesionālās pilnveides kredītpunktu iegūšanai būvspeciālistu sertifikācijas iestādēs.

 

Lapas informācija atjaunota:    22-10-2019