Būvdarbu un būvuzraudzības standartlīgumu paraugi

Metodika par kvalitatīvu būvdarbu un būvuzraudzības līgumu sagatavošanu Eiropas Reģionālā attīstības fonda 3.4.4.1.aktivitātes „Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi”

Būvuzraudzības līgums

Būvdarbu līgums

Video: Būvniecības un būvuzraudzības līguma sagatavošana http://www.youtube.com/watch?v=ZmXc86N21Wc

Lapas informācija atjaunota:    14-08-2014