VALSTS ATBALSTS
SVARĪGI
INTERAKTĪVĀS IESPĒJAS
Kas ir NAUDA DARBĪBĀ?
Latvijā renovēto daudzdzīvokļu māju e-karte
ES daudzgadu budžets 2012-2020
Pieejamie atbalsa instrumenti
Energoefektīvākā ēka 2014
Latvija Eiropas Savienībā
Valsts draugiem
Piespēlē, lai būtu labāks rezultāts!
Latvijas desmitgadei ES veltīta lapa Facebook platformā
Latvijas nacionālais kontaktpunkts
Eiropas Uzņēmējdarbības Veicināšanas balvas
Sākumlapa Eiropas Savienība ES institūcijas

ES institūcijas

Drukāt 

Eiropas Savienības Padome

Padome ir galvenā Eiropas Savienības lēmumu pieņemšanas struktūra. Padomes galvenais uzdevums ir pārstāvēt dalībvalstu intereses Eiropas Savienībā.

Ekonomikas ministrijas pārstāvji Eiropas Savienības Padomes darba grupās 

Grieķijas prezidentūra 2014.gada pirmajā pusē:

Aicinām iepazīties ar Grieķijasprezidentūras laikā paredzēto Ministru padomju sanāksmju grafiku 
, kā arī ar Grieķijas prezidentūras darba programmu. Grieķijas prezidentūras rīcības virzieni būs 1) izaugsme - darba vietas - kohēzija; 2) tālāka ES un eirozonas integrācija; 3) migrācija - robežas - mobilitāte; 4) jūras politikas.

Vairāk informācijas var iegūt Grieķijas prezidentūras oficiālajā mājas lapā http://gr2014.eu.
 

Informācijai:

Padomes prezidentūras mainās divreiz gadā. 2014. gadā prezidējošās valstis ir Grieķija un Itālija, bet 2015. gada pirmajā pusē prezidējošā valsts būs Latvija. Eiropas Savienības Ministru padomes prezidentūras no 2012. līdz 2015. gadam: 

Gads 1. pusgads 2. pusgads
2012 Dānija (sanāksmju grafiks)

Kipra (sanāksmju grafiks)

2013 Īrija (sanāksmju grafiks ) Lietuva (sanāksmju grafiks )
2014 Grieķija (sanāksmju grafiks ) Itālija
2015 Latvija Luksemburga


 Eiropas Komisija

Komisija ir tā Eiropas Savienības institūcija, kurai ir likumdošanas aktu iniciatīvas tiesības. Tā, konsultējoties ar dalībvalstu ekspertiem un interešu grupu pārstāvjiem, izstrādā nepieciešamo tiesību aktu projektus un iesniedz tos izskatīšanai Eiropas Parlamentā un Eiropas Padomē.

Brīdī, kad Eiropas Komisija ir izstrādājusi tiesību akta projektus un nosūtījusi to dalībvalstīm, sākas darbs pie nacionālo pozīciju veidošanas par attiecīgo jautājumu. Ekonomikas ministrija aicina uzņēmējus iesaistīties šajā procesā, lai Eiropas Savienībā tiktu ievērotas arī viņu un līdz ar to arī Latvijas ekonomiskās intereses. 2010. gada 1. februārī Eiropas Parlaments apstiprināja jauno Komisiju,ar tās sastāvu varat iepazīties šeit.

Eiropas Komisijas darba plāns 2013. gadam  

Ekonomikas ministrijas pārstāvji Komisijas darba grupās un komitejās

Ekonomikas ministrijas pārstāvji Komisijas komitoloģijas darba grupās un komitejās


Eiropas Parlaments

Eiropas Parlaments ir vienīgā tiešās vēlēšanās ievēlētā iestāde Eiropas Savienībā. Parlamentam ir aktīva loma likumdošanā, kas ietekmē mūsu visu ikdienas dzīvi, piemēram, tādās jomās kā vides aizsardzība, patērētāju tiesības, vienlīdzīgas iespējas, transports un darbaspēka, kapitāla, pakalpojumu un preču brīva aprite. Parlaments kopā ar Padomi pieņem arī Eiropas Savienības ikgadējo budžetu.

Eiropas Parlaments sastāv no 736 deputātiem, no kuriem astoņi ir no Latvijas:

Ivars Godmanis, Eiropas Liberāļu un demokrātu apvienības grupa
Sandra Kalniete, Eiropas Tautas partijas (Kristīgie Demokrāti) grupa
Artūrs Krišjānis Kariņš, Eiropas Tautas partijas (Kristīgie Demokrāti) grupa
Aleksandrs Mirskis, Eiropas Parlamenta sociālistu un demokrātu progresīvās alianses grupa
Alfrēds Rubiks, Eiropas Apvienotā kreiso un Ziemeļvalstu Zaļo kreiso spēku konfederālā grupa
Kārlis Šadurskis, Eiropas Tautas partijas (Kristīgie Demokrāti) grupa
Inese Vaidere, Eiropas Tautas partijas (Kristīgie Demokrāti) grupa
Tatjana Ždanoka, Zaļo un Eiropas Brīvās apvienības grupa
Roberts Zīle, Eiropas Konservatīvie un reformisti

Eiropas Parlamenta oficiālā mājas lapa: www.europarl.europa.eu


Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja (EESK) konsultē Eiropas Komisiju un Ministru padomi, pirms tās pieņem tiesību aktus, taču komitejas viedoklis nav saistošs. EESK pārstāv dažādas ekonomiskās un sociālās grupas, kuras ietver darba devējus un darba ņēmējus, lauksaimniecības, transporta, tirdzniecības, mazo un vidējo uzņēmumu, brīvo profesiju, apdrošināšanas sabiedrību un kooperatīvu pārstāvjus, patērētājus un vides aizstāvjus u.c.

Padomes sastāvā ir 334 locekļi, kurus izvirza dalībvalstu valdības, un pēc apspriedēm ar Komisiju tos apstiprina Padome ar vienbalsīgu lēmumu uz 4 gadiem.No Lavijas padomē darbojas septiņi pārstāvji:

Ariadna Ābeltiņa
Gunta Anča
Vitālijs Gavrilovs
Andris Gobiņš
Armands Krauze
Pēteris Krīgers
Strautmanis Gundars

EESK mājas lapa: www.eesc.europa.eu


Sadaļā informācija pēdējo reizi atjaunota   07.01.2014